På den här sidan bygger jag upp ett arkiv av mina artiklar sedan jag började publicera mig offentligt 2002. Mycket har försvunnit, men när jag får möjlighet rotar jag i gamla arkiv och på gamla hårddiskar och lägger upp det jag hittar. När jag lägger upp arkivmaterial försöker jag datumsätta dem så rätt det går för deras ursprungliga publiceringsdatum.

Dessutom publicerar jag nya texter, kommentarer och analyser löpande.

Min förhoppning är att kunna bygga upp en databas av texter och annat material så att det ska vara lättåtkomligt.