Demokratin har tappat masken 

Från unga år får vi lära oss att demokratin innebär att allas röster är lika mycket värda, och att vi genom den representativa demokratin har möjlighet att välja representanter som sedan ska företräda oss i parlamenten. I skolan hamras budskapet