Allt för många som betraktar kriget i Ukraina gör det utifrån en falsk dikotomi. Mitt stöd till det ukrainska folket är en principsak. Låt mig förklara varför.