Under en timme fick jag möjlighet att prata om utvecklingen i Sverige och Europa, samt ge mina fem ören på kriget i Ukraina.