Om Sverige skulle införa förbud mot slöjan på allmän plats vore det en mer långtgående lag än den som redan finns i Frankrike. Men är det troligt att Sverige går den vägen, och är det önskvärt?