Nationalism

A collection of 5 posts

Dödade internet nationalismen?

Världen har förändrats fundamentalt sedan nationalismen storhetstid vid förra sekelskiftet. Är det så att nationalismen är passé? Har globalisering, billiga flygresor och internet gjort den omöjlig?

Finns Sverige längre?

När vi talar om Sverige, vad talar vi egentligen om då? Är det en plats på jorden? Är det en nationalstat med grundlag, konung, riksdag och regering? Dessa två saker, den fysiska platsen och nationalstaten, är nog det som de allra flesta tänker på när man nämner Sverige, men är det verkligen sant?