3 Comments
Nov 10, 2023Liked by Dan Eriksson

Tycker Jonas förslag är bra.

Men du får ett tips från mig ändå som är aktuellt om Tyskland. Kan afs åtnjuta afd's framgångar på sikt i Sverige ? och varför stöttar inte alternativ media detta fullt ut ?

Vet att parlamentariska vägen inte är lösningen men kanske folkets desperata rop när tiden är kommen.

Expand full comment

Det finns så mycket som händer just nu, det här hade varit lättare om du gett några alternativ som du själv är intresserad av att prata om. Sedan kunde lyssnarna rösta på det ämne som känns mest intressant.

Ett specifikt ämne som jag skulle vilja veta mer om, och som jag vet att du har bra förkunskaper i, är den tyska regeringens förändrade hållning i sin politik. Tidigare har de följt en "öppna era hjärtan"-politik liknande Reinfeldts, men nu verkar de ha börjat ta en tuffare ställning i sin retorik. De pratar om att införa åtgärder för att förhindra vissa sentiment som kommer från den muslimska delen av befolkningen - i följdvågen av Israelkriget. Det skulle vara intressant att få en djupare förståelse för hur situationen ser ut i Tyskland från någon som har god insikt i landet.

Det är också särskilt intressant med tanke på att många av Tysklands företrädare i regeringen är judar. En analys av beslutsprocessen och hur den har förändrats från en 'öppna hjärtan'-inställning, under en tid då hat och förakt bara riktades mot tyskar, till den nuvarande situationen där även förakt uttrycks mot judar, skulle vara intressant.

Expand full comment
Nov 10, 2023Liked by Dan Eriksson

Angående avsnittet Svegot hade nyligen om Den svenska historien, så funderade jag på om det här med människans förmåga att ändra hudfärg med tiden. Européer har levt i Sydafrika sedan 1600-talet och i Australien sedan 1700talet. Alltså 15-20 generationer, men har deras hudfärg förändrats under den tiden ?

I varje fall inte så att det märks på de nutida invånarna.

Samma sak torde kunna sägas om afrikanerna i Nordamerika.

Expand full comment