1 Comment

"de fortsätta trots detta att driva den"

Här står verbet "fortsätta" i pluralform, vilket i och för sig är rätt, men resten av texten använder inte pluralformer av verb, så det verkar oavsiktligt. (Om texten ändras kan denna kommentar tas bort.)

Expand full comment