2 Comments

Ja, ungefär sådär kände jag också. Jag som bodde i Storvreta, drygt 1 mil utanför Uppsala. Vi var nog in till Stockholm fem gånger under min barndom (upp till tio års åldern). Folk höll sig till sin hembygd och jag kommer ihåg att kvinnorna hade sjalett när de begav sig ut (1975).

Expand full comment
Apr 17, 2023Liked by Dan Eriksson

Borta bra, men hemma bäst.

Expand full comment