3 Comments

Du och de övriga eldsjälarna är av existentiell betydelse för DFS, för att inte säga av existentiell betydelse för seriös svensk nationalism. Jag hoppas och tror att ni ska fortsätta orka och att ni på sikt ska kunna få hjälp av fler eldsjälar.

Jag tror som du att det är speciellt viktigt att kunna engagera yngre förmågor som på sikt kan ta över som drivande eldsjälar. För att kunna attrahera flera sådana måste vi bli mera kända. Idag är det förmodligen max 1% av svenska folket som överhuvudtaget känner till DFS och vad vi står för. Om vi kunde fördubbla det till 2% skulle det förmodligen ge märkbara resultat.

Jag försöker regelbundet marknadsföra DFS via mina kanaler, men fler behöver hjälpa till.

Mitt tips till dig och övrig ledning är att ni försöker starta ett program vars syfte ska vara att få fler DFS-medlemmar att hjälpa till.

Expand full comment

Jag vill mycket gärna vara en eldsjäl och stödja och hjälpa till på alla sätt, hur kan jag stå till tjänst? Det är en dröm för mig, Vänligen säg till vad ska jag göra? Jag uppskattar mycket allt ni gör, vi hörs och jag finns här för er, tusen tack för allt 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪💙💛💙💛🇸🇪🇸🇪🇸🇪

Expand full comment

DFS förtjänar allt guld i världen (och borde få tillbaka varje krona av den skattestöld som utfördes emot denna ideella föreningen 2022).

Ja, som Stefan Fahlander skriver, så kan det nog startas upp något stödprogram för att säkerställa att ha många eldsjälar, som mår bra av att hjälpa (någorlunda regelbundet med jämn energi). Ja, ett form av 'omsorgsprogram' (som ett APT) för de som vill hjälpa till.

Expand full comment