2 Comments
May 10Liked by Dan Eriksson

Antar att skadan för hyresgästerna redan är skedd i och med oönskade renoveringar som givit rätt till hyreshöjningar. Själva konkursen torde inte ge rätt till ytterligare hyreshöjningar. Nu är det aktiespararna det är synd om. Men detta har Magnus Stenlund varnat för i sina ledare ett bra tag.

Expand full comment